zondag 11 augustus 2019

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in deze blog proberen gestalte te geven.

donderdag 13 december 2018

Enige reperatie

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Ja enige reparaties aan zeil en lijnen is niet aan te ontkomen.

Even bijprate

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Het is weer een jaar geleden dat ik op mijn logboek actief ben geweest. Er is in dit seizoen 2018 weer veel gebeurd, weer nieuwe vrijwilligers en nieuwe gezichten. Het seizoen begint met wintertent af te nemen en enig schilderwerk ter hand te nemen. Het weer bepaalt hoe vlot het gaat. Dan moeten de lijnen en de zeilen ook getaand worden om verderf (Schimmelwerking)tegen te gaan. Er zijn dus meerdere schippers beschikbaar en hoef ik ook niet zo nodig regelmatig te schipperen. Er is dit seizoen redelijk veel gezeild o.a. met Fryske Gea, Houtvaart een vloot van 80 historische (vracht-) schepen voer in juli van Dokkum naar IJlst. De tocht moest de 'houtvaart' laten herleven. Het varend erfgoedtheater Hout-vaart 2018 maakte als iepen mienskipproject deel uit van Culturele Hoofdstad (Leeuwarden) 2018. En menige tochtjes gemaakt op het IJsselmeer en Waddenzee. Zo met al een goed seizoen, het is nu al weer december 2018 de Blazer ligt weer op haar winterstek en ook ja wel een nieuw wintertent met kleur grijs. Nu volgen enige afbeeldingen.

dinsdag 7 november 2017

Vervolg Grootonderhoud

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Grootonderhoud 2017

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Eén keer in de twee jaar gaat de TX33 de kant op. Ook de dit jaar is zij weer aan de beurt. Menige vrijwilligers gaan aan de slag om het onderwaterschip een flinke beurt te geven: De blokken en alle lijnen uit de mast halen. En dan in de kraan, de originele visbun levert na twee jaar enige slip vorming op. Jaap Tromp (werf baas)is niet zo blij met deze slip, mogelijkheid dat riool verstopt raakt. Optie Jaap, laat dat maar zitten, is voor het behoud van de Blazer geen optie. Een tussen oplossing gevonden hangend in de kraan met het vlak nog in het water, vanaf het dek het slip naar beide kanten naar de zijkant van het schip (kaarplaten) spuiten welke voor zien zijn van kleine ronde gaten openingen om het water ongehinderd kan in stromen en weer uit. Blazer volgens Jaap gewicht 23 ton en rekenend het water ballast kom je op ongeveer 30 ton. Weten we dat ook maar weer, er werd altijd een schatting gemaakt, en in de loop van de tijd werd het schip meer en meer zwaarder. De Foto's geven de beeld hoe het er bij ligt.

Zomer 2017

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. De afgelopen zomer is er weer volop gezeild. Het slechte weer heeft af en toe ook geleid tot afgelasten van de tocht door te veel wind 5 à 6 Bfr. Of te weinig aanmeldingen van individuele gasten.

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...