donderdag 13 december 2018

Enige reperatie

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Ja enige reparaties aan zeil en lijnen is niet aan te ontkomen.

Even bijprate

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Het is weer een jaar geleden dat ik op mijn logboek actief ben geweest. Er is in dit seizoen 2018 weer veel gebeurd, weer nieuwe vrijwilligers en nieuwe gezichten. Het seizoen begint met wintertent af te nemen en enig schilderwerk ter hand te nemen. Het weer bepaalt hoe vlot het gaat. Dan moeten de lijnen en de zeilen ook getaand worden om verderf (Schimmelwerking)tegen te gaan. Er zijn dus meerdere schippers beschikbaar en hoef ik ook niet zo nodig regelmatig te schipperen. Er is dit seizoen redelijk veel gezeild o.a. met Fryske Gea, Houtvaart een vloot van 80 historische (vracht-) schepen voer in juli van Dokkum naar IJlst. De tocht moest de 'houtvaart' laten herleven. Het varend erfgoedtheater Hout-vaart 2018 maakte als iepen mienskipproject deel uit van Culturele Hoofdstad (Leeuwarden) 2018. En menige tochtjes gemaakt op het IJsselmeer en Waddenzee. Zo met al een goed seizoen, het is nu al weer december 2018 de Blazer ligt weer op haar winterstek en ook ja wel een nieuw wintertent met kleur grijs. Nu volgen enige afbeeldingen.

1ste update betreffende motor:

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Ten eerste: de cilinderkop lijkt redelijk in orde, is afgeperst en niet lek. Is wel iets krom m...