zondag 31 juli 2011

Evenement "De Boat Giet Oan".

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

De Boat Giet oan" is een groot vaarevenement georganiseerd door "Stichting De Boadskipper" dat in Friesland van 21 t/m 24 juli 2011 heeft plaats gevonden.
De Stichting De Boadskipper zet zich in voor het behoud van nautisch erfgoed en het verbreiden van de kennis daarover. In dat kader werken de mensen van De Boadskipper al ruim anderhalf jaar aan het voorbereiden van het nautisch-cultureel evenement "De Boat Giet Oan".

Nederland heeft één van de grootste collecties historische schepen ter wereld. Van klippers en tjalken tot stoomslepers en luxe motoren. Varend erfgoed met een sleutelrol in de economische ontwikkeling van ons land i de 19e en begin 20e eeuw. Gerestaureerd en in de vaart gehouden door particuliere eigenaren die in veel gevallen lid zijn van de LVBHB.
De Blazer TX33 nam ook deel aan het evenement, goed voor de bekendheid (niet ieder was hier van doordrongen).
21 juli was de eerste dag te beginnen in IJlst. Daar de aanleg mogelijkheid in IJlst beperk is enige aansturing van schepen die naar IJlst zullen komen geen onverstandige aanpak.
Het verzoek om al woensdagmiddag met de Blazer in IJlst onze gereserveerde plek in te nemen, na dat we onze planning al hadden getrokken moest ik enkele telefoontje plegen om onze agenda als nog aan te passen. Woensdag middag 20-07-2011 om 13.00 uur op de haven en voorbereiding treffen voor de afvaart binnen door via Bolsward naar IJlst. Er waren wel twee bruggen in het begin van de route welke wijd 6 meter waren, was bekend door voorstudie te doen voor de tocht.
Een reactie posten