zondag 3 december 2017

Na zomeren

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Het vaarseizoen zit er op, nu mijmeren van de zeiltochten die het meest in het oog springen van het afgelopen jaar. In de loop van de tijd is er veel veranderd, vrijwilligers worden van de lijst afgevoerd en ook weer nieuwe vrijwilligers melden zich aan. Verzekering en wettelijke eisen varen met gasten vergt ook de nodige inspanning van het bestuur en de groep vrijwilligers om de Blazer in de vaart te houden. Maar toch heeft elk een plezier in het zeilen en alles wat daar mee te maken heeft.