zondag 31 juli 2011

Evenement "De Boat Giet Oan".

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Vrijdagmorgen 22 juli 2011
Vrijdag morgen staat er een matige wind het werd er niet warmer op maar nog droog. Wat de organisatie voor ogen had was niet te doen vanwege wind dwars op het kanaal bij de brug opening. Dus als het niet kan zo als het moet, dan moet het maar zoals het kan. Het varen naar Sneek duurde ruim een uur, en konden we onze plek bij
de Snekerpoort voor de brug aan stuurboort aanleggen.
Ook in Sneek veel publiek en bezoekers aanboort gehad en menige kaartjes uitgedeeld veel publiek ook vanwege een voorstelling op en boven het water. Er was dan ook veel te doen in Sneek, op de kade diverse historische activiteiten- kramen- etc. van 14.00 – 19.00 uur o.a. bezichtiging houten schepen, rondvaarten, demonstraties in de Kolk, bezoek Fries Scheepvaartmuseum, oude ambachten, boekenstal, demonstratie oude motoren, muziek, kinderprogramma.

Evenement "De Boat Giet Oan".

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Donderdag 21 juli 2011
Na van nacht thuis geslapen te hebben heb ik me in IJlst tegen de middag laten afzetten. Het programma start omstreeks 14.00 uur waar veel publiek wordt verwacht. Wegens een hekwerk op de kade heb ik niet veel bezoekers aan boort gehad. Heb menige kaartjes uitgedeeld in de namiddag werd de zweer met accordeonmuziek en een shantykoor opgeluisterd. Het was gezellig druk en goed vertoeven op het terras.
De organisatie wil dat we morgenvroeg rond 07.30 de houten schepen uit het doodlopend vaarwater voorbij de brug verhalen zodat we als de brug 08.30 draait we kunnen vertrekken richting Sneek. Daar had ik niet opgerekend en Joep en Wim ingeseind om vrijdagmorgen eerder te komen.

Evenement "De Boat Giet Oan".

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

De Boat Giet oan" is een groot vaarevenement georganiseerd door "Stichting De Boadskipper" dat in Friesland van 21 t/m 24 juli 2011 heeft plaats gevonden.
De Stichting De Boadskipper zet zich in voor het behoud van nautisch erfgoed en het verbreiden van de kennis daarover. In dat kader werken de mensen van De Boadskipper al ruim anderhalf jaar aan het voorbereiden van het nautisch-cultureel evenement "De Boat Giet Oan".

Nederland heeft één van de grootste collecties historische schepen ter wereld. Van klippers en tjalken tot stoomslepers en luxe motoren. Varend erfgoed met een sleutelrol in de economische ontwikkeling van ons land i de 19e en begin 20e eeuw. Gerestaureerd en in de vaart gehouden door particuliere eigenaren die in veel gevallen lid zijn van de LVBHB.
De Blazer TX33 nam ook deel aan het evenement, goed voor de bekendheid (niet ieder was hier van doordrongen).
21 juli was de eerste dag te beginnen in IJlst. Daar de aanleg mogelijkheid in IJlst beperk is enige aansturing van schepen die naar IJlst zullen komen geen onverstandige aanpak.
Het verzoek om al woensdagmiddag met de Blazer in IJlst onze gereserveerde plek in te nemen, na dat we onze planning al hadden getrokken moest ik enkele telefoontje plegen om onze agenda als nog aan te passen. Woensdag middag 20-07-2011 om 13.00 uur op de haven en voorbereiding treffen voor de afvaart binnen door via Bolsward naar IJlst. Er waren wel twee bruggen in het begin van de route welke wijd 6 meter waren, was bekend door voorstudie te doen voor de tocht.

zaterdag 2 juli 2011

Vervolg Botterace en Zomerreunie

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Botter Race en zomerreünie te Den Helder.

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Het heeft heel wat mailtjes en telefoontjes gekost om minimaal met drie man de Blazer te bemannen. Dankzij connecties van Harrie de Leeuw kon het hele programma wat de Blazer betreft door gaan. We moeten concluderen dat er voor meerdere dagen met de Blazer weinig animo voor is en dat is toch wel jammer.

De heen reis ging gepaard met regen en matige wind. In de middag werd het droog ruimde de wind van ZZW naar ZWW en nam de wind toe tot 5 Bfr HW 10.30. Geschut te Kornwerderzand rond 09.45 de route was niet te bezeilen, en moest er gekruist worden. Gerard, Hille en mijn persoon waren de bemanning, een enkele keer kwam er een zeehond een kijkje nemen uit nieuwsgierigheid denk ik.
Verder geen schokkende noemenswaardige gebeurtenissen aankomst in Den Helder 17.00 vanaf Oudeschild stroom tegen. Hille ging na aankomst met de bus naar Friesland.

Botterrace vrijdag 17 juni

De weer berichten waren gunstig geen regen en wind verwachting 4 á 5 Bfr. Na ontbijt en palaver rond half 11 in schepen van de gasten, werknemers van twee bedrijven. Rond 11.45 voeren we het Marsdiep op een gebroken wolkendek met redelijk wat zon waar er een stevige 4 Bfr stond. Het was springtij met gevolg een sterke ebstroom tijdens de wedstrijd. De start vond plaats om 13.00 uur al snel hadden we door dat we enkele gasten aan boord hadden welke ervaring hadden op stromend water te zeilen. Als eerste zijn we start lijn gepasseerd maar bij de bovenste boei lagen we als tweede en dat bleef ook zo. Men wou de kluiver er bij zetten, maar dat vond ik niet zo goed daar er toch behoorlijk wat wind stond. Er moesten twee ronden gezeild worden, in het voor de windserak van de 1e ronde hebben we toch de kluiver er bij gezet daar de wind toch wat afnam. Maar de voorligger was niet meer te achterhalen, maar de rest op twee na waren op grote achterstand gezet. Er ware nogal wat deelnemers die moeite hadden de boeien te ronden op het stromend water. De finish vond plaats rond 15.30 waar we werden afgeschoten als tweede, waarna we de museumhaven weer opzochten. Om 18.00 uur vond het captainsdinner plaats en rond 20.00 uur prijs uitreiking en het aansluitend de feestavond waar het bier rijkelijk aanwezig was.

Zomerreünie zaterdag 18 juni

Veel wind kracht 6 á 7 Bfr weinig regen er kon niet gezeild worden op het wad en Marsdiep. Dan maar uit geweken naar het NoordHollandskanaal dus op de motor (Arabische wind). Toch nog 4 uurtjes gevaren in de zon, en ook nog in de buitenhaven een rondje gevaren konden we zien dat er geen zeil op het marsdiep was. En daarna via de zeedoksluis naar de museumhaven, en daarna komen we bij elkaar voor een borrel.
En om 17.00 uur is de schippersmaaltijd in de Duldaf op het terrein van Willemsoord (oud marinewerf).

De andere dag zondag 19 juni was het niet verantwoord om de terug reis naar Makkum te ondernemen.
Verwachting wind Kracht 6 á 7 met uitschieters naar 8 Bfr en fikse buien, na overleg met Rolf is de Blazer verwaaid blijven liggen in Den Helder. En ook de bus maar genomen naar Friesland.

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...