donderdag 14 april 2011

Onderhoud

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Het onderhoud is al met enkele dagen een begin gemaakt. Het zijn nog de losse delen o.a. roosters boven de visbun en de luiken en het rondhoud Giek en kluiverboom. Straks de Blazer, er is nog genoeg te krabben en te smeren.
Het tanen van de zeilen welke bij karel Helder (Parrega) altijd plaats vondt, wordt door omstandigheid (wegens KH) helaas uitgeteld.

dinsdag 12 april 2011

Voorjaars activiteiten

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Vandaag rond de klok 09.00 uur is met verenigde (7)krachten de wintertent verwijderd. In de oude blikkenloods van Pim Bergsma mochten we rondhouten Giek en Kluiverboom behandelen en lossenluiken schoon krabben en smeren.
Wel handig een plekje in de buurt waar de Blazer aan de wal ligt, waar we vrij van weer en wind alle losse delen onderdak kunnen behandelen. Als het mooie weer aanhoud diverse vrijwilligers de handen uit de mouw willen steken, zijn we voor mei waarschijnlijk wel klaar, de tijd zal het leren.

maandag 11 april 2011

Blazer TX33 bijeenkomst Makkum

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Datum: Vrijdag 1 april 2011, vanaf 19.15
Plaats : Kantine Watersportvereniging Makkum, Suderseewei 10, 8754 GK
Aanwezig: Rolf Gerssen (vz), Harrie Klein, Geert Dijkstra, Anton Pothaar (penn), Ruurd Boonstra, Dick Bezemer, Harry de Leeuw, Joep Bergsma, Pim Bergsma, en Jacob Wijnia (wnd secr/not).
Rolf (vz) heet de aanwezigen van harte welkom. Het is de bedoeling dat diverse onderwerpen voor het vaarseizoen de revue passeren. De wnd secr en de penningmeester zullen verslag doen van 2010. De vz zal mededelingen doen over het jaarprogramma 2011 en een ieder krijgt de gelegenheid zijn/haar ideeën voor het komende seizoen naar voren te brengen.

Jaarprogramma 2011:
De donderdag blijft de vaste dag voor de middag en avondvaarten.
Verder moet dit programma nog gevuld worden, maar vrijdag 17 juni t.e.m. zondag 19 juni wordt de Botterwedstrijd Den Helder bezocht. Rolf stelt voor een aantal dagen vooraf naar Den Helder te gaan en dan de firma Noordstad de gelegenheid te geven een aantal tochtjes te varen. Aansluitend gaat de groep Rolf Gerssen naar het Duitse Wad tot zondag 2 juli. Van donderdag 21 juli t.e.m. zondag 24 juli is er het Evenement De Boat giet oan, een vaartocht van Ijlst, via Sneek naar Leeuwarden. Dit evenement wordt georganiseerd door o.a. Karel Helder. De Blazer moet zelf voor inkomsten/gasten zorgen. Afhankelijk van bemanningsbelangstelling kan dit doorgang vinden.
Vrijdag 19 aug t.e.m. zondag 21 aug vinden de visserijdagen Makkum plaats. Mogelijk kunnen wij samen met bijvoorbeeld stichting Varend Erfgoed Makkum (VEM) korte vaartochten organiseren.
Botterbehoud Elburg organiseert aan het eind van het jaar haar evenement.
Pim stimuleert een arrangement met vis (bereiden en eten) aan boord, tijdens een of twee avondvaarten. In juni zal dit een paar keer “uitgetest” worden onder “leiding” van Pim.
Harry de Leeuw probeert ook van de partij te zijn. Dick heeft een brander en Jacob zal dit t.z.t. in het rooster opnemen. Inkoop van de catering moet nog besproken worden.
Een kort uitstapje naar het Wad moet ook tot de mogelijkheden behoren, de zeehonden (tamme, van Lenie 't Hart?) liggen niet ver van de sluis van Kornwerderzand.
Tot slot heeft Rolf voor nieuwe vrijwilligers “Vrijwilligersinfo” geschreven, editie februari 2011. Een handzame leidraad voor (nieuwe) vrijwilligers van de Blazer.

En verdere zaken kwamen voor het voetlicht en bij praten met een drankje.
Maar wat aktieve vrijwilligers er bij is wel een must en ook gezelligger.
De tarieven voor de gasten zijn voor 2011 het volgende:
Van 0 tot en met 5 jaar gratis (in overleg met Lenie en n.a.v. de tarieven van andere boten)
Vanaf 6 tot en met 15 jaar € 8,00 (in overleg met Lenie en n.a.v. de tarieven van andere boten)
Vanaf 16 jaar €17,00 (minimaal 4 gasten per vaartour)

Morgen gaan we de wintertent er afhalen en een begin maken van het onderhoud. Het weer was tot nu toe goed maar Piet had het over regen, afwachten maar, we zullen wel zien hoe het uitpakt.
Met andere woorden het giet oan!

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...