maandag 7 maart 2011

Voorjaar trekjes en een uitnodiging

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33.

Het voorjaar is in aantocht. De zon komt weer vroeger op met gevolg aangenamere temperaturen uit de wind. Een uitgelezen moment om op de fiets naar Makkum. Alles overziende kwam ik tot ontdekking dat er twee afmeer palen zijn geplaatst. Zo te zien op de juiste plaats wel een compliment waart van het ter ziele gemeente Wonseradeel. Het kan wezen dat het bestuur hier van wist, ik in elk geval niet.

Op 1 april aanstaande bijeenkomst het gesprek gaat over de Blazer en zo.

Alle vrijwilligers van de Blazer TX33 worden uitgenodigd voor de bijeenkomst in het
Clubgebouw van de Watersportvereniging Makkum
Suderseewei 10, 8754 GK Makkum (op het "strant", achter de piramide van Van Meerten)
Datum: vrijdag 1 april 2011
Aanvang: 19.00 uur (om 21.00 is het clubgebouw van de Watersportvereniging Makkum ook open voor leden)
Onze "gesprekken" kunnen minimaal plaatsvinden tot 21.00 uur.
Daarna een gezellige "gearsit" (samen zijn) met eventuele Blazer gespreksstof.

Op de agenda staat o.a.
- Jaarverslag 2010 (Reilen en zeilen van de Stichting Behoud Blazer
- Financieel verslag 2010
- Plannen voor 2011, donderdagvaarten, groepsvaarten naar Hindeloopen, Kazemattenmuseum e.d.
- Ideeën van de vrijwilligers aanhoren, bespreken en zo mogelijk (t.z.t.) uitvoeren.
- wat verder ter tafel komt

Mocht het u niet gelegen komen, dan stellen wij een berichtje op prijs,
anders, tot ziens!
Groeten
Jacob Wijnia
(coördinator bemanning Blazer TX33)
Buren 20
8756 JP Piaam
(0515-231140)

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...