dinsdag 20 oktober 2009

Enkhuizen 25-09-2009


Enkhuizen 25-09-2009


Vervolg verhuur Enkhuizen

Volgens het programma zullen we met 10 boten varen waaronder Botters, Kwakken en de Blazer een groep van ongeveer 250 man/vrouw bedienen. En wel in twee keer, maar de groep kwam verlaat aan, doordat de bussen in de file belanden. De persoonneelsvereniging van het waterschap uit het Gooi was hier te gast, het was goed weer 2 tot 3 Bfr. Tussen de middag aan de luns, inverband met te weinig plaats in de zaal moesten een derigtal buiten eten. En dan konden de tweede groep aanmonsteren en er werd volop genoten. En enkele gasten probeerden hoe het voelt aan het helmhout te staan. We kunnen wel stellen een geslaagde dag om er op terug te zien.

De terug reis ging met een zwakke wind 2-3 Bfr en later afnemend uit Z.ZW. Verder geen bijzonderheden, Voorbij Hindelopen op de motor verder, anders wordt het te laat.
Vertrokken ongeveer 10.00 uur en aankomst in Makkum 16.45. Johan hebben we naar Workum gebracht kan hij dan de trein nemen naar Stavoren.

Enkhuizen 25-09-2009


Verhuur te Enkhuizen

Op donderdag 24 september zijn we, dat zijn Rolf, Johan, en mijn persoon vertrokken.
De trossen los gegooit ongeveer 10.45 een gunstige westelijkewind 4 Bfr bracht ons in vijf uurtjes naar Enkhuizen. We konden nog uitzoeken om aanteleggen in museum Marker haven te Enkhuizen. Met z'n drien even de benen gestrekt, bootjes bekijken en de inwendige mens versterken. In de loop van de avond lagen we bijna hutje mutje zoals de foto's laat zien.

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...