donderdag 24 december 2009

Winters beeld in eind 2009

Kerst en het uitluiden van het oud jaar 2009.

Het jaar 2009 loopt bijna ten einde, de kerstdagen dienen zich aan. Voor de één zijn het dagen van feestelijkheid gezelligheid en veel eten, zonder te beseffen wat deze dagen inhouden. En een ander gelooft en viert dat de Zoon van God als kind naar deze wereld is gekomen en bij behorende betekenis. Zo geeft elk zijn of haar invulling er aan. De Blazer wacht op betere tijden onder het winterkleed, alles bij zich voorbij laten gaan. En verwachtend dat het nieuwe jaar 2010, veel zeiltochten brengt met gezelligheid en waardering van de gasten. En vooral niet te vergeten de Blazer te bemannen door enthousiaste vrijwilligers, waar alles ook mee gezegt is. Ik wil er nog wel bij benadrukken dat dit vrijwilligerswerk niet te veel moet belasten met veigheidsregels en welke doem-scenario dan ook, want daar zit een vrijwiliger niet op te wachten. We varen uit met een gezondverstand en kundig om gaan met de TX33 een kundigzeiler waardig.

dinsdag 15 december 2009

In de winterslaap


Onder het dekzeil.

Het seizoen is nu echt afgelopen, de winter is inmiddels in gevallen. Vannacht 15-12-2009 een -7 graden maar verder mooi zonnig weer. Er lag nu wel wat ijs in de sloot, op plekken wel 1 cm. Eerst bij Joep Bergsma verzamelen aan de koffie, en de havenmeester vragen of deze genegen is om de Blazer door de brug te laten. Officieel moet dat 24 uur van te voren foutje. Je weet het maar nooit met die ambtenaren als ze afmoeten wijken van hun schema. Het draaien met de Blazer met dit ijs ging niet echt fekkeloos, maar het is gelukt. Harry zei dan is waterlijn ook maar weer schoon.

Dan nu het raamwerk voor de tent er op kan, ja hoe moest dat ook al weer? Met vele handen gaat het vlot, hier en daar wat aanpassingen plegen en klaar is kees. Om 12 uur even schaften wij Gerard Rolf en ik dus naar de snacbar gegaan bij de markt. De rest ging even naar huis. Half 2 de tent er goed op zien te krijgen, Joep hat wel een vis bootje zodat aan de water kant de zeilen goed vast kon worden vast gezet. Maar goed dat we het ijs hadden gebroken want anders hadden we geen visbootje er bij gekregen.
En zo ligt de TX 33 weer tot en met maart voor de wal in winterslaap.

woensdag 2 december 2009

Winterklaar maken.


Aftuigen

Het vaar seizoen is weer afgelopen, wordt er nageacht over klaar maken voor de winter. Enkele weken geleden hebben we een schippers beraad met het bestuur gehad. Waar alles weer even benoemd en op een rijtje is gezet en eventuele knelpunten besproken. De opslag voor de winter van alle vallen schoten en blokken e.d. is afgezegt, hier bij heeft Joep Bergsma een plaats in zijn schuur ingeruimt. Afgelopen maandag 30-11-2009 hebben we de spullen die nog in de grote loots lagen weggehaald. En naar Joep's Schuur gebracht en de meeste spullen uit de Blazer gehaald. De afgeopen week was het te nat om iets te doen, nu prachig weer het zonnetje schijnt wat wil je nog meer.

Dinsdag om tien uur afgesproken bij de blazer, nu moest er in de mast geklommen worden! Wie o wie, heb me vrijwillig laten op hijssen, ik had al gewaarschuwd mijn gewicht 98 kg het weegt er dus wel in. Als ex parachute springer moet dit nog geen on overkomelijk probleem zijn. Van boven afgezien is de mast toch wel aardig hoog slik... Had de digitale in de zak, had het lef uit eigenlijk niet om een foto te nemen van boven een andere keer? Alle lijnen en vallen en blokken afgevoerd naar de berging.

dinsdag 20 oktober 2009

Enkhuizen 25-09-2009


Enkhuizen 25-09-2009


Vervolg verhuur Enkhuizen

Volgens het programma zullen we met 10 boten varen waaronder Botters, Kwakken en de Blazer een groep van ongeveer 250 man/vrouw bedienen. En wel in twee keer, maar de groep kwam verlaat aan, doordat de bussen in de file belanden. De persoonneelsvereniging van het waterschap uit het Gooi was hier te gast, het was goed weer 2 tot 3 Bfr. Tussen de middag aan de luns, inverband met te weinig plaats in de zaal moesten een derigtal buiten eten. En dan konden de tweede groep aanmonsteren en er werd volop genoten. En enkele gasten probeerden hoe het voelt aan het helmhout te staan. We kunnen wel stellen een geslaagde dag om er op terug te zien.

De terug reis ging met een zwakke wind 2-3 Bfr en later afnemend uit Z.ZW. Verder geen bijzonderheden, Voorbij Hindelopen op de motor verder, anders wordt het te laat.
Vertrokken ongeveer 10.00 uur en aankomst in Makkum 16.45. Johan hebben we naar Workum gebracht kan hij dan de trein nemen naar Stavoren.

Enkhuizen 25-09-2009


Verhuur te Enkhuizen

Op donderdag 24 september zijn we, dat zijn Rolf, Johan, en mijn persoon vertrokken.
De trossen los gegooit ongeveer 10.45 een gunstige westelijkewind 4 Bfr bracht ons in vijf uurtjes naar Enkhuizen. We konden nog uitzoeken om aanteleggen in museum Marker haven te Enkhuizen. Met z'n drien even de benen gestrekt, bootjes bekijken en de inwendige mens versterken. In de loop van de avond lagen we bijna hutje mutje zoals de foto's laat zien.

dinsdag 22 september 2009

Grootonderhoud TX 33


Grootonderhoud TX 33

Het moest er toch eens van komen, wegens het lekken van de visbun. Wegens de algehele financiële toestand is het grootonderhoud enige tijd uitgesteld daar er weinig opbrengsten deze zomer binnen zijn gekomen. Het wekelijkse onderhoud gaat dan ook gewoon door en bijhorende kosten. De kluiver kan nog steeds niet gevoerd worden, het wachten is op het plaatsen van het kluiverbeslag. Het is afwachten als onze scheepstimmerman Ivor er tijd voor kan vrijmaken misschien de komende winter?

Op donderdagmorgen 17 sept om 08.45 was het dan zover werken aan Blazer. De Blazer werd op stalen schammels geplaatst, het onderwater schip (antifauling) was nog in goede staat. Weinig gebreken maar nu de Blazer op het droge staat wordt er niets aan het toeval overgelaten. Ik zelf was helaas voor de werkzaamheden niet beschikbaar het weekend (3 dagen wedstrijdzeilen te Grou). Maar Rolf, Aernout en Rob hebben het merendeel de eerstedagen het slechtste karwei geklaard.

Woensdag de 23ste september na de morgen gaat de Blazer weer te water. Ivor is nu op dinsdag toch in de weer om koper platen aan te brengen op de aanzettingen om en bij de water lijn in de visbun. Rob plaatste nog een opmerking van het moet niet op jacht beginnen te lijken, het is een blazer. Op donderdag gaat de Blazer weer voor drie dagen naar Enkhuizen, moet er weer wat verdiend worden.

donderdag 10 september 2009

Den Oever


Visserijdagen Den Oever

De visserijdagen te Den Oever zijn gepand op 29/08 tot en met 31/08. Mijn persoon was deze keer er niet bij, ben met mijn eigen jachtje onderweg naar Heeg. Het was onstuimig weer wind 6 tot 7 Bfr ZW-W een heftig overtocht met veel buiswater bleek later.

Maandag de 31e augustus zijn Johan van Dam en Jan Brandsen en mijn persoon met de bus aangekomen in Den Oever. Aanwezig op de Blazer waren Henk en Martijn. Het was opdat moment (09.00) afnement tij. Volgens getij.nl was het doodtij met de verwachting dat met laagwater stand -43 t.o.v. NAP en volgens mijn berekening en kaart voldoende water onder het vlak om met laagwater via het wad naar Kornwerderzand te zeilen. Er stond een stevige bries 3 Bfr bakstagwindje vertrek 11.30. Het dek werd met zout water geschropt zodat de schimmels de aftocht blaasden. En vlot de sluis in gevaren om 15.00 Het laatse stuk ook nog even zeilen tot we Makkum aandeden.
Alle zeilen droog gebleven, en de Blazer gezouten!

maandag 31 augustus 2009

Vrijwiligers

Vrijwilligers op de TX33

Vrijwilligers werk wie heeft daar niet mee te krijgen? Diverse pluimage krijg je aan boord. We hebben elkaar niet uit gezocht, maar komen elkaar door toeval door intresse in zeilen en in bijzonder met de Blazer. De lijst met namen is in de loop van twee seisoenen ingekort, door te weinig intresse om daadwerkelijk zich in te zetten. Er komen ook wel druppel gewijs weer vrijwilligers bij gelukkig.

Het bestuur kan niet iedereen het naar de zin maken, alles gaat om de Blazer in de vaart te houden en er wordt ook op vrijwillige basis gevraagd meer te doen, dan alleen zeilen dat de meesten het liefst willen doen. Door de financiele crisis is de pot voor onderhoud en groot onderhoudt niet onuitputtelijk, en vraagt van het bestuur creativiteit die elk zal moeten aanvaarden.

Alleen in de praktijk is lang niet iedereen bereidt zich een bepaalde datum in te laten plannen als er een beroep op hen wordt gedaan. En maar niet te spreken van enkele dagen, begrijpelijk niet iedereen is een vutter of met pensioen. Uiteindelijk drijft het vrijwilligerswerk op de Blazer op een redelijke vaste kern van rond tien mensen.

Zo neemt elke vrijwilliger zijn goede en slechte eigenschappen mee aan boord. Niet een is volmaakt aan iedereen schort wel iets, maar uit eindelijk zullen we het met elkaar moeten rooien. Als we elkaar maar de ruimte geven, maar niet overheersen van ik weet het beter, of ik ben hier veel langer. Het is namelijk zo dat het bestuur beslist wat er met Blazer gebeurd, en de schipper is verandwoordelijke over de te varen koers en veiligheid. De sfeer aan boord kan men maken of breken, de een staat niet boven de ander. Elk doet waar hij denkt goed in te zijn zonder een ander te benadelen.

Varen met Gasten


Weekend Enkhuizen varen met gasten.

Varen met gasten op 15 augustus vanuit het Z.Z.M. door leden van Vereniging Botterbehoud. De eerste afvaart was gepland om halfelf door de TX 11. Door een strak schema van om de half uur lossen en laden zal er toch gegeven moment een gat in de dienstregeling plaatsvinden.

Wij met de TX 33 waren de tweede die gasten aanboord nam. Er stond een dikke vier Bfr zuid er werd met volle teugen gesnoven aan de frisse wind en het voltuig zeilende Blazer. En door Harry zijn kundige uitleg zelfs in het Frans en Engels werd het een stuk duidelijker. En tussendoor kon men het sturen aan het helmhout zijn of haar kunsten waar maken.

Een zeil tocht duurde ongeveer een uur, maar door een te strak schema of te lang weg blijven viel er een gat. Wij werden gevraagd of we dit gat wilden op vullen met een exstra tocht. Het werd een geslaagde dag voor de TX33 met drie afvaarten. We waren na deze tochten, drie keer optuigen en aftuigen wel uitgeteld. Het was mooi geweest, Rob Leemans zou mij aflossen. Die zou de Blazer weer terug zeilen naar Makkum de andere dag.

donderdag 20 augustus 2009

Ligt weer


Visserijweekend Enkhuizen

Enkhuizen visserijweekend op zaterdag 15 Augustus en zondag 16 Augustus, waaronder uitnodiging om met gasten tevaren voor de leden van de Vereniging Botterbehoud.
Vanuit het ZZM en de vereniging (VBB) is er het enthousiasme om de draad weer op te pakken om met gasten te varen aanwezig.

Makkum vrijdag 14 Augustus 07.45 zijn we vertrokken met een ZO.Z. wind 1 - 2 Bfr. De tocht naar Enkhuizen ging niet zoals wij het graag gehad willen hebben. Na ruim 3 ZM terhoogte van boei VF 11 zat er helemaal geen snelheid meer in. De motor aangezet en zeilen laten zakken. Na twee uren op de motor gevaren stak er een ruim 2 Bfr even voor bij Stavoren. De TX 11 met Henk Hortensius zagen we aankomen, en waren reuze benieuwd hoe deze het tegen de TX 33 zou afbrengen. We voeren een koers van 210 met een snelheid van ongeveer 4 knopen. In eerst instantie liep zij wat sneller, achteraf bleek dat ze de motor nog bij had staan. Na Het ruimen van de wind naar Z.ZW is de TX 11 overstag gegaan en wij paar min later. Wij lagen nog steeds hoger en konden zien dat de afstand niet kleiner werd. Na verloop van een kleine twee uur zakten ze steeds meer af. Achteraf bleek dat de workumers lichtelijk in paniek waren van het afleggen tegen de TX 33. Na een volgende windstilte hebben we de motor gestart, na een klein uur afmeren in Enkhuizen aankomst 17.30.

zaterdag 8 augustus 2009

Donderdagavond


Wel en wee de TX 33

Het is weer een tijdje geleden dat ik wat nieuws heb geschreven. De planning voor de bemanning door Jacob Wijnia begint meer lijn en duidelijkheid te krijgen.
En is voor bijna iedereen goed te volgen, als de betreffende pc maar goed is ingesteld. Er staan binnenkort enkele tochten op het programma Enkhuizen van 14 tot en met 15 augustus, en visserrijdagen te Makkum 21 en 22 augustus waar besproken is dat we tochten uitvoeren met gasten.

Er zal wat verdiend moeten worden, ze komen niet van zelf de loopplank op lopen (gasten). Dus meer aan de weg timmeren reclame maken wat men zoal kan verwachten de prijs e.d. Uiteraard kunnen we nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken, zodat het niet altijd op de zelfde mensen aankomt.

vrijdag 17 juli 2009

Donderdagavond 16-07-2009


Donderdag 16-07-2009


Donderdag 16-07-2009

Donderdagmiddag weer gevaren met Twee gasten Hans en Sylina Hordijk. Met mooi weer wind 2a 3 bfr geen records deze keer. Bemanning Henk en Feike en ik zelf.

Donderdagavond niet veel wind het zelfde laken een pak. Deze keer Rob leemans weer in ons midden terug van weggeweest. Nog al wat opstappers hebben zich aangemonsterd via via. Het was een gezellige avond opgeteld totaal 12 personen.
Als sluitstuk hoe Henk de Blazer aanlegde onder het toezicht van alle opvarende, en dat hem een applaus opleverde. Dus vrijwilliger zijn op de blazer is zo gek nog niet, zegt het voort zegt het voort.

vrijdag 3 juli 2009

Makkum 02-07-2009


Donderdag 02-07-2009

Makkum donderdagmiddag 14.00 schitterend zeilweer 3 tot 4 beaufort wind oost en warm.
Met twee gasten (namen komen nog) die hun dag wel hebben mee genomen. En onverwacht Jacob Wijnia en Marti Peters uit Piaam, zeer verrassend konden gelijk fungeren als tolk voor de duitse gasten. En geeft de schipper minder kop zorgen hoe hij aanwijzingen in duits moet uitleggen. Een handboek Duits woorden in zeil/scheeps termen is zo gek nog niet lijkt mij. Bemaning waren Hille de Vries, Joep Bergsma en mijn zoon Feike Dijkstra en ik zelf.

De avond om 19.00 uur weer een ploeg verzameld voor de volgende zeiltocht. Er stond wat meer wind als vanmiddag 4 tot 5 bfr N.O. Aanwezig waren Rolf, Anton met een colega en Evert met zijn kleinzoon. Ik had een eigenaar van een lemster aak (LE27)uitgenodigd lag ook in Makkum, volgens zijn zeggen had hij de giek geleverd aan de Blazer! Anton moest aan de bak als schipper oei!

dinsdag 30 juni 2009

25-06-2009 zeildag


25-06-2009 zeildag


Donderdag zeildag

Het is weer donderdag middag zeildag de 25-06-2009. Nu Jacob Wijnia en Marti er een weekje er tussen uit zijn, onze bemannings-planningsteam. Ben ik het aansprekend punt voor aanmelden gasten door het friese hart. Het werden er twee gasten een echtpaar uit Heerenveen. Ze kregen mooi weer voor hun geld en op de koop toe een 4 tot 5 bfr N.O. We hebben Hindelopen gehaald met 6 tot 7 knopen, voor een tocht van drie uur is dit redelijk ver.

De avond vanaf 19.00 uur ongeveer acht opstappers. Een tocht voor toekomstige vrijwilligers? We kunnen uiteraard wel versterking gebruiken, geeft de vaste kern toch wat verlichting. Deze tocht ligt ook de koers richting Hindelopen N.O. 4 tot 5 bfr. Klaas Schelvis uit Exmorra was ook een van de uitgenodigde gasten, en wist wel raad met het helmhout. Zo blijven we bezig en anderen mee laten genieten.

zaterdag 20 juni 2009

onderhoud


Onderhoud

De Blazer geheel van hout vergt veel onderhoud. Door invloed van zon en regen, hitte en kou blijft de Blazer onze aandacht vragen. Het is en blijft een natuurproduct, en is voordurend krimpgevoelig met warmte. En willen we deze de blanke kleur er inhouden, is onderhoud noodzakelijk elke dinsdag waar mogelijk. Het dek is een belangrijk onderdeel hiervan, vanwege lekken opplaatsen van de kooien en voorraadkast e.d. Vochtig hout begint op den duur te rotten, en dat moeten we zien te voor komen.

Onze Duitse vrienden


Gasten uit Duitsland

Afgelopen donderdagmiddag 18-06-2009 hebben een groep Duitse gasten een zeiltocht mee beleefd. En het viel dan ook wel in de smaak denk ik. Marti fungeerde als tolk toch wel een goede zet van Marti, die spontaan mee ging. Er stond toch wel een stevige vier Bfr dat gegeven moment enkelen hun hoofddeksel door wervelingen onder en achter het zeil, met schrik en verbazing in het IJsselmeer zien belanden. Op deze manier zijn er toch menigmaal hoofddeksels verspeeld, misschien een aanrader een lijntje met lus om de nek bevestigen aan de pet/hoofddeksel?

zaterdag 13 juni 2009

Oude Schild


Met de Blazer de wadden op.

Hier een verslag van de tocht over het Wad.
Bemanning Henk Slump, Feike Dijkstra (mijn zoon), gast Johan van Dam uit Stavoren (vrijwilliger op de WK1 en Blazer TX 11 te Workum) en mijn persoon (Schipper)

Op donderdag 11 juni op internet zien wat het weer gaat doen. Verwachting Texel, en Wad 4 tot 6 bfr N.NW. met kans op buien niet een gerust steller dus. Bij de sluis te makkum goeroe geraadpleegt die zij 3 tot 4 bfr, en de situatie op de haven zelf was niet verontrustend. Oude Schild Texel was het doel, 11.20 zijn we vertrokken.
De sluis Kornwerderzand stond uit nodigend nog open dit ging dus vlot. Even na 12 uur de sluis gepasseerd HW 12.25 dus mooi op tijd met een vier bfr NW.W. kan er op door. De route was niet bezeilbaar het eerste stuk wel tot D8 wel even een buitje gehad maar dat was ook alles. Inmiddels had Henk enkele kennissen van het klassiekeschepen beurs te Enkhuizen nov. vorig jaar ingelicht dat we er aan komen. Tegen 17.00 hebben we ons gemeld bij Oude Schild via marifoon en konden vlot de ons toegewezen plek aanleggen.

We hebben redelijk aantal personen aanboord ontvangen, en werd getracteerd op Texelse Speculaas een gezellige boel en veel bekijks. We hebben ons met de TX 33 weer laten zien wat dan ook goed was. De Schipper van de Texelstroom zei ga toch mee naar Den Helder, daar kunnen ze nog wel meer schepen gebruiken, je bent vast welkom. We zijn er niet op ingegaan, (Botter wedstrijd bij Den Helder) eens afgezegd blijft afgezegd. Als het aan ons had gelegen hadden we mee gedaan aan de botterrees, dit even terzijde. En het was gezellig met aanloop, en de borrel ging er wel in. En enkele toezeggingen om het volgend jaar aan te monsteren als het nodig mocht zijn. En gegevens genoteerd van belagstellenden, en afwachten hoe dit zal uitpakken.De volgende morgen 08.30 uit de kooi, de planning was 11 uur vertrekken.HW 11.55. Er stond een stevige vijf bfr NW genoeg pauwer om stroom op te gaan. We zijn nu via Den Oever en het IJsselmeer naar Makkum gezeild. Vertrek uit Oude Schild 11.30 de botters konden we op afstand al zien zeilen. Na het schutten op Den Oever hebben we een half uur koffie en soep genuttigd.En onder beschutting van de dijk (vlakwater) ging het als een speer 5- 7 knopen aankomst 18.20.

Geert

zondag 7 juni 2009

Slag om Makkum


Slag om Makkum

Zoals elk jaar dit jaar ook weer 32 roeiploegen aan de roeispanen, trekken sjorren.
De Blazer fungeerde als boei/controle boot. In zeer korte tijd (15 min) tijden even noteren. Je hebt ogen te kort om alles goed te volgen. Na afloop richting Stavoren gezeild, er stond een stevige 5 beaufort zes knopen op de GPS. Halverwege Stavoren-Hindelopen de koers 180 graden gedraaid en terug naar Makkum. De terug tocht in 2 uur en 45 min, we kwamen 4 mijl westelijk van Kornwerderzand uit bij de dijk. En met drie uit gekiende slagen konden we het Makkummerdiep in zeilen.

vrijdag 5 juni 2009


Zeilen met groep Ondernemersklankbord

We hebben weer een zeil tocht uitgevoerd met een groep (6)ondernemersklankbord. Eerst aandek wat broodjes nuttigen en zuivel. Vlak voor het etentje viel er een kort maar hevig een plensbui. Konden we ook weer zien waar het dek zoal lekte, en even aanmerken. Verder prachtig weer veel zon een 3 beaufort, de gasten hadden genoten en daar gaat het om. En één van de gasten kon met mondharmonica met bekende liedjes zoals de zuiderzee balade de stemming er in te brengen.

Zo zijn we helemaal weer bij, en als u wilt aanmonsteren dat kan. Ligplaats in de vissershaven aan de nieuwe steiger bij de sluis te Makkum. Donderdagmiddag afvaart 14.00-17.00 en s'avonds 19.00-21.30.

donderdag 4 juni 2009


De TX 11


Workum proefvaart

De Blazer TX 11 te Workum ondergaat de zoveelste restauratie, het derde dek in haar bestaan. Deze stichting heeft afgelopen dinsdag 2 Juni de eerste proefvaart ondergaan. Van deze kant sucses en een behoudenvaart, was uitgebreidt op GP TV te bezien. En we houden deze activiteiten zeker in de gaten, een bekende vrijwilliger voor mij is Johan van Dam (Regina lid). Dinsdagavond is hun vaste avond om te zeilen, zijn we helemaal weer op de hoogte.

Annulering Botterwedstrijd Den Helder

Op 12 juni zou er een botter wedstrijd gehouden worden op het Wad bij Den Helder. Deze wedstrijd valt samen met een feestelijke evenement, opening van de jachthaven.
Dit weekend had voor de Blazer financieel geen windeieren gelegt. Maar het annuleren heeft te maken met het aantal vrijwilligers dat nodig was voor de tocht. Minimaal vier man, helaas een kans gemist.

Planning van vrijwilligers

De planning van de vrijwilligers is in handen van Jacob Wijnia en Marti Peters. En via het Friesehart komen de vaar opdrachten binnen bij Jacob. En deze neemt contact op met de vrijwilligers welke kunnen varen, per mail het zij telefonisch. Het bemannen van de blazer gaat niet echt van harte, te weinig vrijwilligers. Elk heeft zo zijn bezig heden en is vaak niet beschikbaar. Henk Slump en Hille de Vries en mijn persoon zijn de onderhouds ploeg, en ook min of meer de vaste (kern) bemanning. Je kunt wel nagaan dat meestal op deze mensen een beroep gedaan wordt. Het lijkt mij goed dat we meer reclame moeten maken voor nieuwe actieve vrijwilligers! Om de vaste kern (3) te ontlasten.

Dus als er zeilers zijn die mee willen doen, of watersporters.
Meld je aan bij Rolf Gerssen mailadres: gerssenrhp@hetnet.nl

Weer online

LOGBOEK van Geart zeilen met de Blazer TX33. Hallo bloggers na een tijdje niet online te zijn geweest zal ik weer aantal publicaties weer in...